Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Norrtälje Simklubb - Klubben för alla

Norrtälje Simklubb har i dag verksamhet i Norrtälje och i Rimbo. Vi har simning för alla åldrar, för nybörjare, motionärer och tävlingssimmare. På sommaren simmar vi också öppet vatten. Vi vill inte stanna där utan på sikt starta flera aktiviteter ex, livräddning, simskola mm. Vi vill bli en simklubb med framtidstro, gemenskap och givande fritid samt många härliga simstunder, oavsett vad målet är för just dig. Skulle du vara intresserad att vara med på denna resa så tveka inte att kontakta oss: Norrtälje Simklubb

Vill du anmäla dig till våra aktiviteter eller betala för ny termin. 

Följ denna länk: Bokning


Kallelse till Årsmöte tisdag 19/2 kl. 19.00
2019-01-15 21:17

Årsmötet är i Stora konferensrummet på Sportcentrum.

Nedanstående dagordning gäller.

Vi börjar med årsmötet. Efter detta delar vi ut Utmanarpokaler till de som klarat dem och även andra utmärkelser.

Dagordning

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

    b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det  
        senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
    verksamhets- /räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det
     kommande verksamhets- /räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av:

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år;

d) två revisorer jämte och suppleanter för en tid av ett år.
    I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
    ordförande;

f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen
   har rätt att representera med ombud);.

13. Årsmötet avslutas.

14. Övriga frågor

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

Efter årsmötet: Pokalutdelning och utdelning av andra utmärkelser.

Alla är välkomna!
Vi bjuder på fika.
Norrtälje Simklubbs Styrelse

Roslagsmästerskapen 2019
2019-01-08 22:50
Norrtälje Simklubb arrangerar Roslagmästerskapen 2019.
Tävlingen äger rum 3 februari 2019.


Vi brukar ha snabba tävlingar i en bra bassäng.

Välkomna
Marie Westholm
Norrtälje Simklubb

Gott Nytt År från Norrtälje Simklubb
2018-12-31 12:43

Året som gick var framgångsrikt på många sätt:

  • Vi hade 70 nya barn i verksamheten.
  • Vi hade 50 vuxna. En del nybörjare och en del riktiga snabbsimmare.
  • Vi har rekryterat flera nya tränare.
  • Rasmus Skyving har kvalat till SUM-SIM riks och simmat bra i finalen.
  • Vi åkte på Seriesimsläger med 30 simmare.

Nu börjar ett nytt år där vi vill fortsätta vår utveckling som en förening för ALLA.

Vill du vara med och jobba i vår förening? Det finns plats för dig. Vi har behov både i styrelsen, i våra kommittéer och som ledare.


Kontakta mig när du har idéer så kanaliserar jag dem vidare till styrelsen eller våra kommittéer.


Gott Nytt År!


Marie Westholm

Ordförande

Norrtälje Simklubb

marie@westholm.net

072 505 85 08

Utmanaren 2018-12-16
2018-12-15 22:38
Här kommer startlistan: Startlista (uppdaterad 2018-12-16 kl. 14:07)
Kontrollera att den är korrekt. 
Vid felaktigheter kontakta Marie Westholm 0725058508

Tävlingen börjar med Luciauppvisning.

Resultat från dagens utmanare Resultatlista

Välkomna!
LUCIASIM söndag 16 december
2018-12-02 16:10
Förra årets Luciauppvisning
Välkomna till 2018 års Luciasim med KM 50 frisim och Utmanartävling!

Vi börjar med traditionsenlig Luciauppvisning. 
Lucia i år är Lina Albertsen.

Därefter är det Klubbmästerskap i 50 frisim. 
På denna tävling deltar även vuxna simmare som föräldrar, tränare och vuxenmotionärer.

Efter Klubbmästerskapet har vi en vanlig Utmanartävling och vi hoppas att vi blir lika många som på förra tävlingen.

Program:

Kl. 16- 17 Insim på 4 banor.

Kl. 17-17.30 Luciauppvisning.

Kl. 17-30-19 KM 50 m + Utmanartävling.


Medleygruppen säljer fika.

Rimbo sköter tidtagning.

A-gruppen städar.


Grenordning:

KM

1. 50 Frisim KM Damer alla åldrar.

2. 50 Frisim KM Herrar alla åldrar.

3. -

4. -

Utmanaren

5. 25 ryggsim

6. 50 ryggsim

7. 100 ryggsim

8. Valfri distans

9. 25 bröstsim

10. 50 bröstsim

11. 100 bröstsim

12. 25 frisim

13. 50 frisim

14. 100 frisim

15. 25 fjäril

16. 50 fjäril

17. 100 fjäril

18. 100 medley


Anmälan till tränare (A-gruppen anmäler sig till Ronnie).


Marie Westholm

Nyheter från våra grupper
Vuxen Motion Norrtälje, 31/12 12:33 
Medley, 20/10 06:34 
Vuxencrawl (nybörjare) Norrtälje, 11/10 13:05 
Vuxen Motion Norrtälje, 11/10 13:03 
Vuxen Motion Norrtälje, 22/05 22:47 
 
Våra Sponsorer