Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Bli medlem i Norrtälje Simklubb
BLI MEDLEM
Norrtälje Simklubb - Klubben för alla

Norrtälje Simklubb har i dag verksamhet i Norrtälje och i Rimbo. Vi har simning för alla åldrar, för nybörjare, motionärer och tävlingssimmare. På sommaren simmar vi också öppet vatten. Vi vill inte stanna där utan på sikt starta flera aktiviteter ex, livräddning, simskola mm. Vi vill bli en simklubb med framtidstro, gemenskap och givande fritid samt många härliga simstunder, oavsett vad målet är för just dig. Skulle du vara intresserad att vara med på denna resa så tveka inte att kontakta oss: Norrtälje Simklubb

Vill du anmäla dig till våra aktiviteter eller betala för ny termin. 

Följ denna länk: Bokning


Kallelse till Årsmöte 18/2 kl.19
2020-01-19 21:40
Alla medlemmar kallas till föreningens ordinarie Årsmöte tisdag 18/2 kl. 19.00 på Sportcentrum. Efter årsmötet har vi Pokalutdelning och utdelning av priser. Vi bjuder på fika.

Dagordning på Årsmötet
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.  
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.  
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, 
    b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det   
        senaste räkenskapsåret.  
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
    verksamhets- /räkenskapsåret.  
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
9. Fastställande av medlemsavgifter.  
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret.  
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  
12. Val av: 
a) föreningens ordförande för en tid av ett år; 
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år; 
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år; 
d) två revisorer jämte och suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; 
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande; 
f) beslut om val av ombud till SDF-möten   
13. Nya stadgar. Styrelsens förslag kommer att presenteras på hemsidan.
14. Övriga frågor

Välkomna
Styrelsen NSK

Lär dig att simma Crawl!
2020-01-16 13:52
Simmarföräldrar!

Vi har platser kvar på Crawlkursen som börjar på söndag 19 januari.
Det vore väl kul att kunna simma crawl när ditt barn kan det?

Anmäl dig via bokningen.

Träningen är på söndagar kl. 9-10.

Vi ses i bassängen.
Norrtälje Simklubb
Inbjudan funktionärsutbildning 26/1
2020-01-14 13:21
Bli funktionär
Söndag den 26 januari har vi en  utbildning för dig som vill lära dig mer om simningens olika regler. Du blir behörig tävlingsfunktionär och kan hjälpa till som funktionär på våra hemmatävlingar. Detta är även ett ypperligt tillfälle att lära dig mer om ditt barns idrott. För simklubben är det viktigt att ha föräldrar som deltar i verksamheten och att vara tävlingsfunktionär är ett av de enklaste och roligaste sätten att hjälpa till. För närvarande har vi bara två till tre tävlingar per år där vi behöver funktionärer.

Några förkunskaper inom simning behövs inte. Du behöver inte ens kunna simma. Föräldrar, simmare, tränare och alla som vill veta mer om simning och dess regler är välkomna. Man måste dock vara minst 16 år. Att kunna reglerna i simning skapar en förståelse för simtävlingar och det blir så mycket roligare att se tävlingar när man kan reglerna. Passa på att lära dig innan barnet börjar tävla, då förstår du bättre och kan stötta och hjälpa.

Se inbjudan för detaljer
KM Fjäril och Utmanaren söndag 9/2
2020-01-12 14:16
  (518 visningar)Redigera nyhet
Välkomna till vårens första Utmanare, söndag 9/2! 

Detta är en tävling som ALLA kan vara med i.

Denna gång är det klubbmästerskap i fjäril. Vi kommer att räkna FINA-poäng på KM-grenarna och kora en klubbmästare per klass för 2020.


Program:

Kl. 16- 17 Insim

Kl. 17-20 Tävling på 8 banor.


Fika: B-grupp

Tidtagning: C-grupp

Städning: Rimbo


Grenordning:

KM

1. 100 fjärilsim KM Damer (2007 och äldre)

2. 100 fjärilsim KM Herrar (2007 och äldre)

3. 50 fjärilsim KM Flickor (2008 och yngre)

4. 50 fjärilsim KM Pojkar (2008 och yngre)

Utmanaren

5. 25 ryggsim

6. 50 ryggsim

7. 100 ryggsim

8. Valfri distans

9. 25 bröstsim

10. 50 bröstsim

11. 100 bröstsim

12. 25 frisim

13. 50 frisim

14. 100 frisim

15. 25 fjäril

16. 50 fjäril

17. 100 fjäril

18. 100 medley


Anmäl dig till din tränare så fort som möjligt!

Inbjudan Roslagsmästerskapen 2020
2019-12-29 11:02
Norrtälje Simklubb inbjuder Er till ROSLAGSMÄSTERSKAPEN 2020 
Inbjudan

                                              

Datum:            Lördag 1 feb 2020

Plats:               Norrtälje Badhus, Idrottsbacken 11

 

Tid:                  Pass 1: Insim  08.00-08.50   Start  09.00

                        Pass 2: Insim  13.00-13.50   Start  14.00

                                                      

Anmälan:         Anmälan senast måndag 27 januari 2020.  

                        Lagkapp via mail till anmalan@norrtaljesim.se

 

Efteranmälan:  Mot dubbel avgift senast torsdag 30 januari.

 

Startavgift:       65 kr per start. Efteranmälan 130 kr per start.

                                                      

Startlista:         Kommer att finnas på hemsidan och i Livetiming.

                                                      

Lagkapp:           Lagkapp 30x50 m frisim.

                         Anmäl er till lagkappen genom att skicka ett mail till

                         anmalan@norrtaljesim.se senast måndag 27/1 2020.

                         Lämna laguppställning till sekretariatet senast kl.8

                                                      

Priser:             Klass A- C Medaljer till placering 1-3.

                        Klass D Medaljer till placering 1-6.

                        Roslagsmästare kommer att koras i klass A-C, 

                        alla grenar räknas utgående från FINA-poäng.

Lagkappen har ett vandringspris i form av en stor pokal till det segrande laget.

 

Strykningar:     Via strykningsappen före kl. 8.

 

Tekniskt möte:  En tränare från varje deltagande klubb närvarar 

                          vid mötet som utropas under insimmet.

 

Upplysningar:   Marie Westholm marie@westholm.net

                   

 

Tidtagning:       Helautomatisk tidtagning.

 

                 

GRENLISTA

       

  

Åldersindelning:       A  - Födda 05 och tidigare (15 år och äldre)     

                                 B  - Födda 06-07         (13-14 år)

                                 C  - Födda 08-09         (11-12 år)

                                 D  - Födda 10 och senare (10 år och yngre)

                                      

Grenordning

 

Pass 1

 

1.         30x50 m Frisim Lagkapp

 

PRISUTDELNING LAGKAPP

 

2.         100 m Fjärilsim  Herrar A

3.         100 m Fjärilsim  Damer A

4.         50 m Fjärilsim Pojkar B-C

5.         50 m Fjärilsim Flickor B-C

6.         25 m Fjärilsim Pojkar D

7.         25 m Fjärilsim Flickor D

 

PRISUTDELNING GREN 2-7

 

8.         100 m Ryggsim Herrar A-B

9.         100 m Ryggsim Damer A-B

10.      50 m Ryggsim Pojkar C

11.      50 m Ryggsim Flickor C

12.      25 m Ryggsim Pojkar D

13.      25 m Ryggsim Flickor D

 

PRISUTDELNING GREN 8-13

 

 Paus

 

 Pass 2

 

14.      100 m Bröstsim Herrar A-B

15.      100 m Bröstsim Damer A-B

16.      50 m Bröstsim Pojkar C

17.      50 m Bröstsim Flickor C

18.      25 m Bröstsim Pojkar D

19.      25 m Bröstsim Flickor D

 

PRISUTDELNING GREN 14-19

 

20.      100 m Frisim Herrar A-B

21.      100 m Frisim Damer A-B

22.      50 m Frisim Pojkar C

23.      50 m Frisim Flickor C

24.      25 m Frisim Pojkar D

25.      25 m Frisim Flickor D

 

PRISUTDELNING GREN 20-25

 

26.      100 m Medley Herrar A-C

27.      100 m Medley Damer A-C

 

PRISUTDELNING GREN 26-27

 

ROSLAGSMÄSTARE KORAS FÖR KLASS A-C

(alla 5 grenarna räknas)

 

BLI MEDLEM
Nyheter från våra grupper
A-grupp, 27/12 21:01 
A-grupp, 20/12 05:04 
Rimbo Teknik, 15/09 10:57 
Rimbo 1, 15/09 10:56 
A-grupp, 07/09 09:24 
 
Våra Sponsorer