Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Norrtälje Simklubb - Klubben för alla

Norrtälje Simklubb har i dag verksamhet i Norrtälje och i Rimbo. Vi har simning för alla åldrar, för nybörjare, motionärer och tävlingssimmare. På sommaren simmar vi också öppet vatten. Vi vill inte stanna där utan på sikt starta flera aktiviteter ex, livräddning, simskola mm. Vi vill bli en simklubb med framtidstro, gemenskap och givande fritid samt många härliga simstunder, oavsett vad målet är för just dig. Skulle du vara intresserad att vara med på denna resa så tveka inte att kontakta oss: Norrtälje Simklubb

Vill du anmäla dig till våra aktiviteter eller betala för ny termin. 

Följ denna länk: Bokning


Verksamhetsberättelse NSK 2018
2019-02-15 09:23
Styrelsen vill påminna om Årsmötet på tisdag 19 februari kl. 19.
Förutom själva årsmötet har vi pokalutdelning till de simmare som klarat Utmanarpokaler. Vi har även pris till Klubbmästare 2018 och andra utmärkelser.
Före årsmötet kan man titta på och prova våra nya klubbkläder.
Välkomna!

Här kommer Verksamhetsberättelse NSK 2018 (uppdaterad 2019-02-18)

Marie Westholm
Ordförande
Nya klubbkläder!
2019-02-14 13:20
Före årsmötet kommer Sportringen och visar upp våra nya Klubbkläder.
Man får då möjlighet att prova och beställa kläder. 
De kommer att vara på plats på Sportcentrum tisdag 19/2 kl. 17.30 - 19.00.

Passa på att komma dit och titta, prova och beställa!

Med vänlig hälsning
Styrelsen 
Roslagsmästerskapen 2019
2019-01-30 21:57
Välkomna till Roslagsmästerskapen 2019 söndag 3 februari.

Det är 9 klubbar och 282 simmare som tävlar. Dessa simmare gör 1115 starter.
Här kommer Startlistan
Tävlingen finns även på Livetiming.

Här kommer PM

Kallelse till Årsmöte tisdag 19/2 kl. 19.00
2019-01-15 21:17

Årsmötet är i Stora konferensrummet på Sportcentrum.

Nedanstående dagordning gäller.

Vi börjar med årsmötet. Efter detta delar vi ut Utmanarpokaler till de som klarat dem och även andra utmärkelser.

Dagordning

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

    b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det  
        senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
    verksamhets- /räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det
     kommande verksamhets- /räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av:

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år;

d) två revisorer jämte och suppleanter för en tid av ett år.
    I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
    ordförande;

f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen
   har rätt att representera med ombud);.

13. Årsmötet avslutas.

14. Övriga frågor

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

Efter årsmötet: Pokalutdelning och utdelning av andra utmärkelser.

Alla är välkomna!
Vi bjuder på fika.
Norrtälje Simklubbs Styrelse

Nyheter från våra grupper
Vuxen Motion Norrtälje, 31/12 12:33 
Medley, 20/10 06:34 
Vuxencrawl (nybörjare) Norrtälje, 11/10 13:05 
Vuxen Motion Norrtälje, 11/10 13:03 
 
Våra Sponsorer