Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Bli medlem i Norrtälje Simklubb
BLI MEDLEM
Norrtälje Simklubb - Klubben för alla

Norrtälje Simklubb har i dag verksamhet i Norrtälje och i Rimbo. Vi har simning för alla åldrar, för nybörjare, motionärer och tävlingssimmare. På sommaren simmar vi också öppet vatten. Vi vill inte stanna där utan på sikt starta flera aktiviteter ex, livräddning, simskola mm. Vi vill bli en simklubb med framtidstro, gemenskap och givande fritid samt många härliga simstunder, oavsett vad målet är för just dig. Skulle du vara intresserad att vara med på denna resa så tveka inte att kontakta oss: Norrtälje Simklubb

Vill du anmäla dig till våra aktiviteter eller betala för ny termin. 

Följ denna länk: Bokning


Valberedningen söker fler till Styrelsen
2020-02-14 13:43
På Årsmötet 18 februari ska det väljas ny Styrelse. 
Vi behöver flera personer som vill vara med och utveckla föreningen.

Är du nyfiken på vad det innebär, kontakta ordförande Marie Westholm
ordf@norrtaljesim.se. 

För att anmäla dig som intresserad, kontakta valberedningens ordförande 
Kajsa Hultin 
0703782631 

Välkommen
Kallelse till Årsmöte 18/2 kl.19
2020-02-11 21:40
Alla medlemmar kallas till föreningens ordinarie Årsmöte tisdag 18/2 kl. 19.00 på Sportcentrum. Efter årsmötet har vi Pokalutdelning och utdelning av priser. Vi bjuder på fika.

Dagordning på Årsmötet
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.  
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista. 
6. Nya stadgar. Styrelsens förslag
7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, 
    b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det   
        senaste räkenskapsåret.  
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
    verksamhets- /räkenskapsåret.  
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
10. Fastställande av medlemsavgifter.  
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret.  
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  
13. Val av: 
a) föreningens ordförande för en tid av ett år; 
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år; 
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år; 
d) två revisorer jämte och suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; 
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande; 
f) beslut om val av ombud till SDF-möten   
14. Övriga frågor

Välkomna
Styrelsen NSK

Resultat Utmanaren 2020-02-09
2020-02-09 18:17
Tack alla!

Resultat från dagens Utmanare
BLI MEDLEM
Nyheter från våra grupper
A-grupp, 27/12 21:01 
A-grupp, 20/12 05:04 
Rimbo Teknik, 15/09 10:57 
Rimbo 1, 15/09 10:56 
A-grupp, 07/09 09:24 
 
Våra Sponsorer