Norrtälje Simklubb - Klubben för alla

Norrtälje Simklubb har i dag verksamhet i Norrtälje och i Rimbo. Vi har simning för alla åldrar, för nybörjare, motionärer och tävlingssimmare. På sommaren simmar vi också öppet vatten. Vi vill inte stanna där utan på sikt starta flera aktiviteter ex, livräddning, simskola mm. Vi vill bli en simklubb med framtidstro, gemenskap och givande fritid samt många härliga simstunder, oavsett vad målet är för just dig. Skulle du vara intresserad att vara med på denna resa så tveka inte att kontakta oss: Norrtälje Simklubb

Vill du anmäla dig till våra aktiviteter eller betala för ny termin. 

Följ denna länk: Bokning


Skollagkapp 8 maj
2017-04-18 11:51
Norrtälje simklubb bjuder in elever i årskurserna 2, 3 samt 4 till vårens roligaste tävling - skollagkappen! 
Anmäl din klass och var med på den spännande simtävlingen Bästa 2:an, Bästa 3:an och Bästa 4:an i Norrtälje badhus. 

Åk 2 startar klockan 17:00
Åk 3 startar klockan 18:00
Åk 4 startar klockan 19:00Laget består av fyra deltagare med minst 1 tjej/kille. Det är bra om man har en eller två reserver i laget om någon blir sjuk. Varje skola får anmäla valfritt antal lag. Varje lag ska ha två vuxna som lagledare. Ta gärna hjälp av föräldrar i klassen och låt dem vara lagledare. Lagledarnas huvuduppgift är att hjälpa barnen vid växlingarna. Försök få till en möjlighet att träna någon gång innan tävlingen. Ni gör er anmälan elektroniskt via ”Bästa fyrans” hemsida. Gå in på www.bastafyran.se


Kontaktperson: Eva Österman


Vid frågor ring på tel. 070-21 999 12 eller hör av er via mail till: osterman.eva@gmail.com


Välkomna till en kväll fylld med simglädje, gemenskap och spänning!
Mora Cup
2017-04-02 23:26
Tack till Fridströms Busstrafik för att ni körde Norrtälje Simklubb till Mora så vi kunde vinna den 33:e upplagan av Mora Cup. Bra kört!
 
Utmanaren med KM ryggsim 9 april
2017-03-30 19:11
Välkomna till Utmanaren med KM i ryggsim söndag 9 april.

Här hittar du startlistan. Om något är fel, kontakta din snarast din tränare.

Dagens resultatlista finns här


Program:

Kl. 16- 17 Insim på 4 banor.

Kl. 17-19 Tävling på 8 banor.

 

Medley säljer fika.

C-gruppen sköter tidtagning.

Rimbo städar.

Grenordning:

KM

1. 100 ryggsim KM Damer (2004 och äldre)

2. 100 ryggsim KM Herrar (2004 och äldre)

3. 50 ryggsim KM Flickor (2005 och yngre)

4. 50 ryggsim KM Pojkar (2005 och yngre)

Utmanaren

5. 25 ryggsim

6. 50 ryggsim

7. 100 ryggsim

8. 25 bröstsim

9. 50 bröstsim

10. 100 bröstsim

11. 25 frisim

12. 50 frisim

13. 100 frisim

14. 25 fjäril

15. 50 fjäril

16. 100 fjäril

17. 100 medley

18. Valfri distans

 

Anmälan till tränare senast  1/4 (A och B-gruppen anmäler sig till Ronnie).

Tränare anmäler till anmalan@norrtaljesim.se senast 2/4.


Välkomna

Utmanaren med KM fjäril 19 mars
2017-03-10 17:53

Välkomna till Utmanaren med KM i fjäril söndag 19 mars..


Program:

Kl. 16- 17 Insim på 4 banor.

Kl. 17-19 Tävling på 8 banor.

 

Rimbo säljer fika.

Medley sköter tidtagning.

A-gruppen städar.


Här hittar du startlistan, kontakta gärna din tränare om något inte stämmer.


Här hittar du resultatlistan för dagens tävling

Grenordning:

KM

1. 100 fjäril KM Damer (2004 och äldre)

2. 100 fjäril KM Herrar (2004 och äldre)

3. 50 fjäril KM Flickor (2005 och yngre)

4. 50 fjäril KM Pojkar (2005 och yngre)

Utmanaren

5. 25 ryggsim

6. 50 ryggsim

7. 100 ryggsim

8. 25 bröstsim

9. 50 bröstsim

10. 100 bröstsim

11. 25 frisim

12. 50 frisim

13. 100 frisim

14. 25 fjäril

15. 50 fjäril

16. 100 fjäril

17. 100 medley

18. Valfri distans

 

Anmälan till tränare senast  10/3 (A och B-gruppen anmäler sig till Ronnie).

Tränare anmäler till anmalan@norrtaljesim.se senast 11/3.


Välkomna


Kallelse till Årsmöte tisdag 21/2 kl. 19
2017-02-12 11:48

Årsmötet är i Stora konferensrummet på Sportcentrum.

OBS! Årsmötet startar kl. 19.00. Nedanstående dagordning gäller.

Vi börjar med årsmötet. Efter detta delar vi ut Utmanarpokaler till de som klarat dem och även andra utmärkelser.

Dagordning

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

    b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det  
        senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
    verksamhets- /räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det
     kommande verksamhets- /räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av:

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år;

d) två revisorer jämte och suppleanter för en tid av ett år.
    I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
    ordförande;

f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen
   har rätt att representera med ombud);.

13. Årsmötet avslutas.

14. Övriga frågor

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

Efter årsmötet: Pokalutdelning och utdelning av andra utmärkelser.

Alla är välkomna!
Vi bjuder på fika.
Norrtälje Simklubbs Styrelse

Nyheter från våra grupper
A-grupp, 14/04 08:18 
Rimbo 1, 04/04 08:58 
Medley, 07/03 08:07 
Medley, 26/02 10:24 
 
Våra Sponsorer