-- Våra Sponsorer --
Norrtälje Simklubb - Klubben för alla

Norrtälje Simklubb har i dag verksamhet i Norrtälje och i Rimbo. Vi har simning för alla åldrar, för nybörjare, motionärer och tävlingssimmare. På sommaren simmar vi också öppet vatten. Vi vill inte stanna där utan på sikt starta flera aktiviteter ex, livräddning, simskola mm. Vi vill bli en simklubb med framtidstro, gemenskap och givande fritid samt många härliga simstunder, oavsett vad målet är för just dig. Skulle du vara intresserad att vara med på denna resa så tveka inte att kontakta oss: Norrtälje Simklubb

Vill du anmäla dig till våra aktiviteter eller betala för ny termin. 

Följ denna länk: Bokning


Utmanaren med KM fjäril 19 mars
2017-03-10 17:53

Välkomna till Utmanaren med KM i fjäril söndag 19 mars..


Program:

Kl. 16- 17 Insim på 4 banor.

Kl. 17-19 Tävling på 8 banor.

 

Rimbo säljer fika.

Medley sköter tidtagning.

A-gruppen städar.


Här hittar du startlistan, kontakta gärna din tränare om något inte stämmer.


Här hittar du resultatlistan för dagens tävling

Grenordning:

KM

1. 100 fjäril KM Damer (2004 och äldre)

2. 100 fjäril KM Herrar (2004 och äldre)

3. 50 fjäril KM Flickor (2005 och yngre)

4. 50 fjäril KM Pojkar (2005 och yngre)

Utmanaren

5. 25 ryggsim

6. 50 ryggsim

7. 100 ryggsim

8. 25 bröstsim

9. 50 bröstsim

10. 100 bröstsim

11. 25 frisim

12. 50 frisim

13. 100 frisim

14. 25 fjäril

15. 50 fjäril

16. 100 fjäril

17. 100 medley

18. Valfri distans

 

Anmälan till tränare senast  10/3 (A och B-gruppen anmäler sig till Ronnie).

Tränare anmäler till anmalan@norrtaljesim.se senast 11/3.


Välkomna


Kallelse till Årsmöte tisdag 21/2 kl. 19
2017-02-12 11:48

Årsmötet är i Stora konferensrummet på Sportcentrum.

OBS! Årsmötet startar kl. 19.00. Nedanstående dagordning gäller.

Vi börjar med årsmötet. Efter detta delar vi ut Utmanarpokaler till de som klarat dem och även andra utmärkelser.

Dagordning

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

    b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det  
        senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
    verksamhets- /räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det
     kommande verksamhets- /räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av:

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år;

d) två revisorer jämte och suppleanter för en tid av ett år.
    I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
    ordförande;

f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen
   har rätt att representera med ombud);.

13. Årsmötet avslutas.

14. Övriga frågor

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

Efter årsmötet: Pokalutdelning och utdelning av andra utmärkelser.

Alla är välkomna!
Vi bjuder på fika.
Norrtälje Simklubbs Styrelse

Tack alla som hjälpte till!
2017-02-05 22:10
En människa kan inte göra allt, inte heller två eller tre människor klarar av det, men om man är många som hjälps åt går det lätt. Det är så det är i NSK, när det behövs ställer ni upp och det är det som gör det roligt att jobba i föreningen.
Jag vill nu tacka er alla som jobbade med att göra tävlingen så bra som den blev.
Jag vill också tacka alla ledare vi har i föreningen som jobbar för att skapa en så bra verksamhet för alla barn, ungdomar och vuxna. Utan er alla hade vi ingen verksamhet.

Vi har två biljetter till idrottsgalan på fredag. Vi kommer att lotta ut dem till någon av er som ställer upp och jobbar. Anmäl intresse senast på onsdag 8/2 till info@norrtaljesim.se

Marie Westholm
Ordförande
0725058508

 
Roslagsmästerskapen 2017
2017-01-22 20:54

Norrtälje Simklubb vill hälsa alla välkomna till Roslagsmästerskapen 2017.

Söndagen den 5 februari. Sista anmälningsdag 30/1.


Tävlingen inleds med en lagkapp på 30x50 frisim.

Individuella grenar:

Klass A 15 år och äldre: 100 fjärilsim, 100 ryggsim, 100 bröstsim, 100 frisim, 100 medley.

Klass B 13-14 år: 50 fjärilsim, 100 ryggsim, 100 bröstsim, 100 frisim, 100 medley.

Klass C 11-12 år: 50 fjärilsim, 50 ryggsim, 50 bröstsim, 50 frisim, 100 medley.

Klass D 10 år och yngre: 25 fjärilsim, 25 ryggsim, 25 bröstsim, 25 frisim.


Tider:

Pass 1: Insim 08.00-08.50 Tävling 09.00

Pass 2: Insim 13.00-13.50 Tävling 14.00


Vi har Heatpriser till alla Heatsegrare. Vi delar också ut medaljer till placering 1-3 i varje gren. I yngsta åldersklassen får man även medaljer för placering 4-6.


Den som samlar mest FINA-poäng i klass A, B och C utses till Roslagsmästare i sin åldersklass och får en pokal.


Tävlingen kan följas på Livetiming.


Inbjudan

Startlista

PM

Resultat


Resultaten finns på: Livetiming


Långpass 20161228
2016-12-29 10:39
 
Nyheter från våra grupper
Medley, 07/03 08:07 
Medley, 26/02 10:24 
Medley, 23/02 22:03 
Medley, 23/02 13:18 
A-grupp, 13/02 09:01